• Facebook ikon top
  • Youtube ikon top
  • E-mail ikon top
  • Telefon ikon top
  • Telefont ikon top mobilside
  • Mobilmenu knap

Restaurering fra 1993-94

I årene 1993-94 har kirken fået en gennemgribende restaurering, for størstedelen udført af lokale håndværkere, under ledelse af arkitekt P. Brøgger, Fjellerad. Såvel udvendigt som indvendigt er den gennemgået, og mange skjulte skader er blevet afdækket og afhjulpet.

Udvendigt er der ikke sket store forandringer. Murene og tinderne er blevet repareret i nødvendigt omfang. Der er kommet nyt skifertag på såvel tårn som skib. I forbindelse med dette arbejde er hele tagkonstruktionen gået efter med de nødvendige forstærkninger, reparationer og imprægnering af træværk. En forandring er det, at inddækninger, tagrender og nedløbsrør er blevet udført i kobber. Vindfløjen på spiret har fået ny fane, og denne og kuglerne er blevet belagt med bladguld. 

Indvendigt har kirken derimod skiftet fuldstændig karakter. Alt puds er blevet fornyet, så det kunne danne en god grund for den nye farvesætning. Radiatorerne er lagt ned i gulvet for at undgå kedelige støvstriber op ad væggene. De farvede vinduesglas fra 1930 er blevet erstattet med klart glas af hensyn til de nye farver. Ledetråden for hele restaureringsarbejdet var at finde tilbage til Bindesbølls idéer og lade sig inspirere af dem. Det skulle ikke være tilbageføring. Det lod sig heller ikke gøre på grund af Skovgaards mosaik. Men inspirationen fra Bindesbøll skulle forbinde sig med nutidstanker, så vor tid på den måde kom til at give sit selvstændige bidrag til kirkens historie. Derfor valgte man til udsmykningen af hvælvet at tage udgangspunkt i en af Bindesbølls oprindelige skitser. 

Til at varetage farvesætningen blev valgt kunstneren Arne L. Hansen, der fik den bundne opgave at tilpasse kirkens farver til farverne i Skovgaard-mosaikken i koret. Med stor sikkerhed har han løst denne opgave, så kirken i sin helhed fremtræder lys og opløftende for sindet. Farverne på såvel hvælv som vægge og bænke danner en sammenhæng, hvor tilmed mosaikken på altervæggen er kommet til at stå stærkere, end den gjorde før. Og det nye orgel i den anden ende af kirken fremtræder ligeledes som en naturlig del af helheden.

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt