• Facebook ikon top
  • Youtube ikon top
  • E-mail ikon top
  • Telefon ikon top
  • Telefont ikon top mobilside
  • Mobilmenu knap

Alterparti

Bindesbøll havde som alterudsmykning tænkt sig en fremstilling af Jesu måltid med disciplene i Emmaus, udført i fresko. Man ønskede imidlertid at genbruge den gamle altertavle, skønt den ikke passede særligt godt til den nye kirke.

I forbindelse med kirkens 100-års dag i 1952 blev den erstattet af den nuværende udsmykning, en mosaik af "den tronende Kristus", udført af Johan Thomas Skovgaard. Forbilledet er antageligt et kunstværk i Catedrale i Pisa i Italien. Et nyt alterbord og korset kom til ved samme lejlighed. Alterbordet har mosaik af "det sejrende lam" på forsiden. Korset er med Kristi Monogram (IHS) i guld i midten og de fire evangelistsymboler i korsarmenes ender. (Den gamle altertavle kan nu ses i Sønderup Kirke, 25 km nordøst for Hobro).

Til udsmykningen af hvælvet i kirken havde Bindesbøll flere skitser. Den, der blev udført, bestod i felter af stuk med en dekoration af ranker. Den holdt kun i få år. I 1870 måtte pudslaget fornyes på grund af vand, der var sivet ned gennem taget. Udsmykningen blev da en blå himmel med hvide stjerner. I 1889 måtte pudslaget igen udskiftes. Igen malede man en stjernehimmel.

I 1930-31 fandt en stor restaurering sted. Kirkens indre blev forsynet med et groft pudslag, holdt i gråbrune farver. Ved den sidst stedfundne restaurering i 1994 blev udseendet, som vi ser det i dag.

Gulvet i kirken var oprindeligt røde mursten. Det er i dag Ølands-fliser i kor og midtergang og træ under bænkene. I våbenhuset er der under tæppet gamle gravsten med inskriptionen opad.

Fra den gamle middelalderkirke overførtes foruden altertavlen døbefonten i granit, prædikestolen, to lysekroner, epitafierne på skibets østvæg og korets nordvæg samt to lysestager på alteret. Disse to stager er skænket til kirken i 1604 af borgmester Niels Lauritzen og Anne Esskelsdatter.

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt